Praktisk information

Schema/Öppettider

• Emmabo har öppet måndag – fredag mellan 6.30 -16.30.

• Om barnens angivna tider ändras, meddela så fort som möjligt, senast två veckor i förväg. När ni lämnar in schema tänk på att vi läser tiderna som fr o m och t o m. Står det ex 07.30 – 16.30 är barnet välkommet från kl. 07.30 och ska vara hämtat senast kl. 16.30.

• Du har rätt att ha ditt barn på Emmabo när du studerar eller arbetar. Barnets schema beräknas utifrån förälders arbetstid/studietid inklusive restid. Det innebär att den förälder som börjar arbeta senast på dagen lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet.

• Barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har rätt till 15 timmars förskoleverksamhet per vecka. Från augusti det året barnet fyller fem år, har det rätt till 25 timmars allmän förskola.

• Om du är sjukskriven kontaktar du förskolechefen och kommer överens om schematider utifrån barnets behov.

• Intyg om studier, arbete, sjukintyg eller liknande ska lämnas efter begäran av förskolechef/rektor.

• Barnomsorg erbjuds inte under semester eller annan ledighet. När förälder är ledig ska barnet vara ledigt.

• Vi äter vid följande tider:
Frukost 08.00-08.30
Lunch 11.30-12.00
Mellanmål 14.00-14.20

• Det är viktigt att man planerar att lämna/hämta barnen antingen före eller efter måltid, så att de inte blir störda i maten.

• Vår planerade pedagogiska aktivitet startar ca kl.9.10 varje dag.

• Var vänlig och respektera tiderna ni anger till förskolan. Tänk speciellt på detta då ni anger schema inför lov då det påverkar planeringen av vikarier och semestrar. Då har vi inte möjlighet att ändra angivet schema.

• Då förälder har arbetstid utöver ovan angivna öppettider kan vi hålla öppet 06.00-18.30.

Sjukdom

• Barnens allmäntillstånd är avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Barnet skall orka deltaga i alla aktiviteter, även utomhus.

• Sjukanmälan: Ring före klockan 8.00 och friskanmäl gärna dagen innan barnet kommer tillbaka, annars före klockan 8.00. Det går inte att sjukanmäla via mail. Sms går bra.

• Om barnen blir sjuka på Emmabo tar vi kontakt med föräldrarna. Därför är det viktigt att vi har rätt telefonnummer till arbetsplatser och hem. Det är förälderns ansvar att meddela om kontaktinformationen ändras.

• Var vänliga att respektera råden som finns i broschyren ”När ditt barn blir sjukt”, som ni kan få på Emmabo eller ladda hem här. Detta är för allas trivsel och för smittrisken, som är stor bland barnen.

• Barnet behöver vara hemma efter kräkning/diarré och är välkommet tillbaka till förskolan 48 timmar efter senaste kräkning/diarré. Är någon i familjen magsjuk ska barnet stanna hemma.

• Efter feberinfektion är det ett helt feberfritt dygn hemma som gäller innan barnet orkar återgå till förskolans aktiviteter. Tänk alltid på allmäntillståndet – en dag på förskolan kräver mer av ditt barn än en lugn dag hemma.

Blanketter

Här kan du hämta hem filer.
För att kunna öppna filerna måste du ha Adobe Reader.

ARBETSTIDS-BARNSCHEMA

BARNKORT HÄLSODEKLARATION

UPPSÄGNING AV PLATS

BLANKETT FÖR KLAGOMÅL

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING rev 2023

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Comments are closed.