Om Emmabo

Emmabo förskola är inrymd i en mysig villa i centrala Eslöv. Villan är omgiven av en stor trädgård som barnen har tillgång till varje dag – här tillbringas en stor del av dagen för utelek. Sedan 1987 drivs Emmabo på kristen värdegrund med EFS-föreningen som Huvudman.

Emmabos profil utmärks av följande punkter:

1) Kristen värdegrund

2) Trygg lärandemiljö

3) Hemlagad mat

4) Föräldrakontakt

Emmabo Förskola drivs som enskild förskola på kristen värdegrund med EFS-föreningen (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) som förskolans Huvudman.
Undervisningen på förskolan är icke-konfessionell men i övrigt kan utbildningen ha konfessionella inslag. Detta märks genom att kristna berättelser och kristna sånger kompletterar annat material. Innan varje måltid erbjuds barnen att vara delaktiga i en andakt där vi ber för maten; “1,2,3, Tack Gud för att vi har mat att äta idag”.

Du kan läsa mer om hur en andakt kan se ut här: KONFESSIONELL INRIKTNING rev -21

Personalen består av förskollärare och barnskötare som har en kristen livssyn. Alla aktiviteter ovan är frivilliga och väljer barnen och föräldrarna att inte delta vid dem är det helt ok. Den kristna livssynen för oss innebär att vi håller dessa värden:

“Du är älskad för den du är, inte för det du gör”

“Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du”

”Allt vad du vill att andra ska göra för dig det ska du också göra för dem”

Sistnämnda kallar vi “Den gyllene regeln” och den är ett viktigt rättesnöre för oss.

Vi strävar efter att ge barnen ett allsidigt lärande och en trygg förskolevistelse. I vårt arbete utgår vi från barnen, deras intressen och förmågor. Det är viktigt för oss med lärmiljöer som ger lärande under hela dagen och inspirerar barnen att vilja lära sig mer. Lärmiljön låter vi förändras utifrån vad vi ser för behov hos barnen; när behoven ändras förändrar vi lärmiljöerna. Vi är aktiva medvandrare och visar barnen hur man är mot varandra och ute i naturen delar vi med oss av vår förtjusning över hur allt är underbart skapat!

Emmabo har öppet mån-fre 06.30-17.15.

Tillvaron på Emmabo är lik hemmamiljön. Barngruppen består av 16-17 barn som är mellan 1-6 år gamla. Vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning mellan de båda grupperna, men tar även hänsyn till hur barngruppen ser ut i stort. Alla barn har under dagen möjlighet att leka tillsammans men vi delar också upp barnen i grupper för att kunna möta barnens behov av lärande.

Vi lagar själva all mat på Emmabo och barnen involveras då det finns tillfälle. Vår vision är att ge barnen en bra grund för en bra hälsa där vi vill sträva efter att servera mat som lagas från grunden av bra råvaror. Vi vill även vara en sockersnål förskola vilket innebär att vi håller nere på sockret. I praktiken innebär det att vi på Emmabo vill äta mycket frukt och grönt och hålla nere på sockret. Vi tar bort rent socker på gröten/filen och erbjuder istället ex sylt, äppelmos eller färska bär.

På Emmabo vill vi hålla en nära kontakt med föräldrarna. Den dagliga kontakten är väldigt viktig för oss och vi önskar att varje förälder och barn får ett personligt mottagande varje morgon samt eftermiddag. Den pedagog föräldern möter på morgonen och eftermiddagen kommer att vara/har varit med barnet under dagen. Förutom den dagliga kontakten fungerar även informationskanalen mail och sms där föräldrarna har möjlighet att kommunicera.

Föräldrarna bjuds in att få del av de dokumentationer vi gör i det digitala verktyget Unikum. Här får de del av barnets vistelse och lärande på förskolan.

Varje år erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där vi samtalar kring barnets utveckling och föräldern får lite extra tid att samtala kring aktuellt läge. Har förälder önskemål om fler samtal hörsammar vi det. Här lämnas alltid en tid öppen för det föräldern önskar ta upp.

Varje år inbjuds föräldrarna till Föräldramöte. Här finns möjlighet för föräldrar att få information och få en inblick i vår verksamhet. Utöver detta utses två Föräldrarepresentanter som fungerar som en länk från föräldrar till personal. Med dessa hålls varje termin ett Forum för Samråd där vi diskuterar verksamheten och planerar framåt.

Emmabo arbetar efter och är med i Eslövs kommuns barnomsorgsplan. Målsättningarna och de flesta av reglerna är här de samma som på kommunala förskolor. Vi följer även Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) som är utgiven av skolverket/utbildningsdepartementet.

På Emmabo gäller samma avgiftsregler som i kommunen. Varje termin stänger Emmabo två dagar då personalen planerar verksamheten för barnen. Dessa dagar brukar ligga i början samt i mitten av terminerna. Som förälder har man rätt att ha sitt/sina barn på förskolan under sin arbetstid + restid.

Comments are closed.