Börja på Emmabo

Vad roligt att du är intresserad av att låta ditt/dina barn vara på Emmabo! Du är välkommen att hälsa på oss om du vill ta en titt på hur vi har det. Ring gärna innan så kan vi ordna så att någon har tid att ta emot er när ni vill komma.

För att ställa barn i kö måste du fylla i en Ansökan om barnomsorgsplats nedan. Det kostar ingenting att stå i kö och du är fri att tacka nej om du blir erbjuden plats.

Får du ett platserbjudande, måste du inom två veckor efter att du fått det bekräfta att du tackar ja till platsen genom att sända tillbaka erbjudandet som du fyllt i, annars riskerar du att lämna platsen till någon annan.

Läs längre ner på sidan om hur en inskolning brukar se ut.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

ANSÖKAN OM BARNOMSORGSPLATS

  BARNET

  Barnets namn

  Barnets födelsedata

  Gatuadress

  Postnummer

  Ort

  Plats önskas från

  Övrig viktig information om barnet

  VÅRDNADSHAVARE 1

  Namn vårdnadshavare 1

  Födelsedata vårdnadshavare

  Gatuadress vårdnadshavare 1

  Postnummer vårdnadshavare 1

  Ort vårdnadshavare 1

  Mobiltelefon vårdnadshavare 1

  E-post vårdnadshavare 1

  Sysselsättning vårdnadshavare 1 (studier, arbete, arbetslös, föräldraledig)

  Namn på arbetsplats/skola vårdnadshavare 1

  Telefonnummer till arbetsplats/skola vårdnadshavare 1

  Sysselsättningsgrad 0-100% vårdnadshavare 1

  Arbetstider/studietider vårdnadshavare 1 (Veckodagar, klockslag)

  MEDSÖKANDE - VÅRDNADSHAVARE 2
  Namn vårdnadshavare 2

  Födelsedata vårdnadshavare 2

  Gatuadress vårdnadshavare 2

  Postnummer vårdnadshavare 2

  Ort vårdnadshavare 2

  Mobiltelefon vårdnadshavare 2

  E-post vårdnadshavare 2

  Sysselsättning vårdnadshavare 1 (studier, arbete, arbetslös, föräldraledig)

  Namn på arbetsplats/skola vårdnadshavare 2

  Telefonnummer till arbetsplats/skola vårdnadshavare 2

  Sysselsättningsgrad 0-100% vårdnadshavare 2

  Arbetstider/studietider vårdnadshavare 2 (Veckodagar, klockslag)

  Inskolning

  Till inskolningen på Emmabo avsätts 10 dagar. Det är viktigt att respektera detta då ett barn behöver tid för att vänja sig vid en ny situation och vardag. Oavsett barnets schema efter inskolningstiden, önskar vi att barnet är på Emmabo mån-fre under två veckor.

  Vid första kontakten med föräldrarna presenteras pedagogerna (speciellt den som skall ha hand om inskolningen), samt lokalerna.
  Föräldrarna får berätta om barnet och hur de har tänkt sig vistelsen.

  Pedagog planerar ett inskolningsschema för barnet som denna delar med föräldern första inskolningsdagen. Föräldrarna gör en namnskylt åt barnets plats i hallen, gärna med foton, det går jättebra att få material från Emmabo.

  Förälderns roll under inskolningen
  Vi rekommenderar att en förälder tar inskolningen om det är möjligt, annars kan man behöva börja om från början när man byter förälder. Föräldern är barnets trygghet på förskolan och barnet får gå och ”tanka” hos föräldern så mycket som den själv vill. Det är oftast bäst om föräldern sitter på en plats och inte deltar i leken, ta med en bok att läsa. Vi ser också till att det finns kaffe/te och tidningar att bläddra i. Det är lättare för barnet att gå ifrån föräldern för att delta i en lek, än att föräldern är med barnet i leken och sedan går ifrån. Då avbryter barnet för det mesta leken för att följa sin förälder. Medan föräldern är på förskolan är det också den som sköter all närkontakt med barnet; snyter, byter blöja, av- och påklädning osv. Det blir onaturligt för barnet att någon annan ska göra det när mamma eller pappa finns med. Vi önskar att vistelsen på Emmabo ska bli trygg och lugn.
  Att vinka hejdå första gångerna Efter några dagar ber förskolans pedagoger dig gå iväg en stund. Det gäller för barnet att vänja sig vid att du går iväg – men också att försäkra sig om att du kommer tillbaka. Därefter blir stunderna på förskolan successivt längre, med halvdagar i början, t ex antingen för- eller eftermiddag. Avskedet får inte bli för utdraget men man får absolut inte smita iväg. När barnet ser att du klär på dig börjar det bli dags att snart säga hej då. Ge barnet en chans att förstå att du försvinner iväg. Försök att göra processen så avslappnad som möjligt. Avdramatisera ett laddat avsked genom att inte visa din egen oro för hur det ska gå. Att tveka i dörren om barnet börjar gråta när du går, skapar bara mer ångest hos barnet. Föräldern förklarar för barnet att nu ska han/hon gå och att barnet får vinka i fönstret och att hon/han kommer snart tillbaka. Föräldern går och nu är det pedagogen som får ta över. Den ansvariga pedagogen har förhoppningsvis vunnit barnets förtroende så pass mycket att han eller hon får trösta. Det fungerar dock först när du själv försvunnit. Du som förälder vinkar i fönstret till barnet och kommer tillbaka vid förutbestämd tid. Om du har med dig mobilen så kan vi ringa om det skulle vara något. Du som förälder får gärna ringa efter en stund om du känner dig orolig. Avskedet ska ske på samma sätt många gånger efter varandra, barnet blir då mer förberett på vad som ska ske. För barnet skull ska det vara klart och tydligt. Nu går mamma/pappa. Det kan vara en separation som är minst lika plågsam för dig som förälder som för barnet, även om du själv inte visar det genom gråt eller skrik. Ett barn måste få vara ledset när en förälder går iväg, det är inget konstigt. Det är också en del i utvecklingen, att lära sig hantera sorg men sedan lyckas bli glad igen.

  Inskolningen kan se ut ungefär så här:
  Dag 1: Ca 1 timme, oftast på förmiddagen. Vi sitter och pratar med föräldern och barnet är med. Mål: Att delge föräldern viktig information och visa runt och barnet får en första kontakt med vår innemiljö.
  Dag 2: Ca 1 timme, oftast på förmiddagen. Att få en första kontakt med de andra barnen på Emmabo och vår miljö ute på gården. Föräldern är med hela tiden och väljer en plats utomhus som trygg plats.
  Dag 3: Ca 2 timmar på förmiddagen. Barn och förälder är med på den planerade pedagogiska verksamheten och utevistelse.
  Dag 4: Ca 9-11. Förälder går ifrån en stund. Hur länge avgörs av barnets individuella behov av trygghet och mån av självständighet.
  Dag 5: Ca 9-12.00. Föräldern lämnar relativt snart men återkommer och äter lunch med barnet.
  Dag 6: Ca 9-12.00. Föräldern lämnar relativt snart. Barnet är med under uteleken, lunchen och föräldern återkommer efter lunch kl.12.00.
  Dag 7: Ca 9-14 . Är med på samlingen, följer med ut, äter middag. Föräldern lämnar och barnet är hos oss hela tiden.
  Dag 8: Ca 8-14. Är med på frukosten, dagens pedagogiska verksamhet, samt lunch och vila. Föräldern lämnar och barnet är hos oss.
  Dag 9: Hela dagen.
  Dag 10: Samma som dag 9.

  Comments are closed.