Sjukdom

• Med anledning av Coronapandemin gäller följande:
- Barn som hostar eller är förkylda stannar hemma från förskolan. Detta gäller även milda symtom.
- Tänk på att vara tillgänglig för att kunna hämta ditt barn om barnet skulle insjukna på förskolan.
- Om möjligt önskar vi att syskon till barn med symtom också stannar hemma.
- Är du permitterad från ditt arbete pga Coronapandemin har du rätt att ha ditt barn hos oss tis, ons, tors 9-14.

• Sjukanmälan: Ring före klockan 8.00 och friskanmäl gärna dagen innan barnet kommer tillbaka, annars före klockan 8.00. Det går inte att sjukanmäla via mail. Sms går bra.

• Om barnen blir sjuka på Emmabo tar vi kontakt med föräldrarna. Därför är det viktigt att vi har rätt telefonnummer till arbetsplatser och hem. Det är förälderns ansvar att meddela om kontaktinformationen ändras.

• Barnens allmäntillstånd är avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Barnet skall orka deltaga i alla aktiviteter, även utomhus.

• Var vänliga att respektera råden som finns i broschyren ”När ditt barn blir sjukt”, som ni kan få på Emmabo. Detta är för allas trivsel och för smittrisken, som är stor bland barnen.

• Barnet behöver vara hemma efter kräkning/diarré och är välkommet tillbaka till förskolan 48 timmar efter senaste kräkning/diarré. Är någon i familjen magsjuk ska barnet stanna hemma.

• Efter feberinfektion är det ett helt feberfritt dygn hemma som gäller innan barnet orkar återgå till förskolans aktiviteter. Tänk alltid på allmäntillståndet – en dag på förskolan kräver mer av ditt barn än en lugn dag hemma.

Comments are closed.